Nieuws

Als het leven van een organisatie in haar praktijkgemeenschappen zetelt, en als creativiteit, leren, verandering en ontwikkeling inherent zijn aan alle levende systemen, kunnen we ons afvragen hoe deze processen zich feitelijk in de levende netwerken en gemeenschappen van de organisatie manifesteren. Om deze vraag te beantwoorden moeten we ons buigen over een sleutelkenmerk van leven … ‘het spontaan verschijnen of doorbreken van een nieuwe ordening’. Het verschijnsel ‘doorbreken’ voltrekt zich op kritische punten van instabiliteit, die het gevolg zijn van fluctuaties in de omgeving die door terugkoppelingslussen worden versterkt. Met deze intro komen we tot begrippen zoals informatie en de integratie daarvan, hoe reageren we op innovatieve impulsen die niet stroken met het nieuws van alledag? Na een aantal wetenswaardige vingerwijzingen worden we concreet, niets nieuws onder de zon?

Informatie

Onder informatie (van Latijn informare: “vormgeven, vormen, instrueren”) verstaat men in algemene zin alles wat kennis of bepaaldheid toevoegt en zodoende onwetendheid, onzekerheid of onbepaaldheid vermindert. In striktere zin wordt wel gesteld dat pas van informatie gesproken kan worden als die voor mensen interpreteerbaar is. Het interpreteren en integreren van deze informatie resulteert in kennis. Er zijn in de loop van de tijd wel honderden definities van het begrip informatie gegeven. Dit komt doordat het begrip in een aantal (sub)wetenschappen en toepassingsgebieden op verschillende wijzen wordt gebruikt. Informatie wordt overgedragen via communicatie.

Kennis

Informatie wordt vaak verward met de begrippen gegevens en/of kennis. Hoewel deze begrippen veel met elkaar te maken hebben, zijn ze niet hetzelfde. Gegevens zijn rauwe feiten of symbolen. Gegevens worden pas informatie als de gegevens een betekenis of nieuwswaarde hebben voor de ontvanger. Bovendien zou het de ontvanger ook van praktisch nut moeten zijn, wat niet voor elk nieuws geldt. Een andere definitie stelt dat de mate waarin onzekerheid wordt opgeheven, een maat voor de hoeveelheid informatie is. Kennis is het persoonlijk vermogen dat iemand in staat stelt om juist te handelen. Kennis is een product dat bepaald wordt door de informatie, ervaring, vaardigheden en attitude waarover een persoon op een bepaald moment beschikt.

Nieuws

Cognitieve dissonantie is een psychologische term voor de onaangename spanning die ontstaat bij het kennisnemen van feiten of opvattingen die strijdig zijn met een eigen overtuiging of mening, of bij gedrag dat strijdig is met de eigen overtuiging, waarden en normen. Het gaat met andere woorden om de waarneming van onverenigbaarheid tussen twee cognities, waarbij het woord cognitie kan slaan op kennis, houding, emotie, geloof of gedrag. Volgens de theorie voelen mensen een sterke drang om die dissonanties te verkleinen door hun opvattingen of gedrag aan te passen of te rationaliseren. Het tegenovergestelde van cognitieve dissonantie is cognitieve consonantie.

Concreet

Via een proces van Reverse Engineering komen we tot de Financiële Relativiteitstheorie met in het verlengde een aantal afgeleiden zoals het Reverse Debt System, hiermee kunnen alle schulden – zonder verlies aan koopkracht of kapitaal – tot nihil herleid worden. Deze theorieën kennen de neutraliteit van geld als grondslag, een economisch beginsel dat stelt dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de geld- en goederenstromen. Dit alles kan begrepen worden binnen het brede kader van een ‘Monetaire Reset‘, veel meer toepassingen liggen hierin besloten. In onderstaand overzicht zien we verschillende methoden om schulden tot nihil te herleiden, elke methode kent haar specifieke eigenschappen maar wat ze gemeen hebben is dat ze afwijken van de mainstream berichtgeving. Bekeken vanuit een macro-perspectief, het beeld dient als vingerwijzing:

Acceptatie

Het overzicht maakt ons bewust dat een strijd tegen virtuele schuldenbergen kan vermeden worden door gebruik te maken van het gangbare monetaire systeem, deze last op de reële economie leggen is daarom niet noodzakelijk. Het mag duidelijk zijn dat deze benadering in schril contrast staat met de klassieke (mainstream) opvatting hierover, vanaf hier kan dan ook een innovatief transformatieproces op gang getrokken worden. De eerste vraag stelt zich of deze boodschap ook als dusdanig ontvangen wordt, volstaat het om dit even in de groep te gooien om dan te denken dat ‘morgen’ alle schulden uit het wereldbeeld zullen verdwijnen? In de eerste plaats is er dus acceptatie nodig, de bereidheid om zich te laten ‘storen’ door impulsen die in kwalitatief opzicht anders zijn dan het traditionele of auto-conforme denken. Op dit punt worden we geconfronteerd met een eerste onderscheid, (1) zij die zich door de nieuwe elementen laten ‘storen’ en (2) zij die geen of nauwelijks interesse tonen in deze materie. (lees meer)

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s